Hieronder treft u de deelnemers aan van de Uitgaansmarkt 2018. Binnenkort wordt deze pagina geüpdatet met de deelnemers van 2019. Wilt u de website van een deelnemer bezoeken? Klik dan heel eenvoudig op het logo! Wilt u dit jaar ook deelnemen aan de Uitgaansmarkt op vrijdag 6 september 2019? Neem dan vrijblijvend contact met Stichting Festijn op.

Collegium Musicum Salland

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Cultuurhistorisch Centrum Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Volco Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Volkspartij Ommen Vooruit

De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) is de nieuwe lokale politieke partij in Ommen. Opgericht in oktober 2013 waarbij we de verkiezingscampagne zijn in gegaan met de verkiezingsslogan

“Het is tijd voor een andere politiek”.

Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014 kwam de VOV tot onze grote vreugde met twee raadszetels in de gemeenteraad van Ommen.

Vanwege te grote verschillen van opvatting over de te volgen koers voor Ommen met andere politieke partijen konden wij niet deelnemen aan de huidige coalitie van CDA, VVD, D66en PvdA.

De afgelopen twee jaar heeft de VOV een constructieve oppositie gevoerd in de gemeenteraad; daar waar voorstellen in overeenstemming waren met onze uitgangspunten waren we uiteraard ook voorstander van die voorstellen. Daar waar voorstellen onze instemming niet verdienden hebben we geprobeerd met tegenvoorstellen te komen die helaas vaak door de coalitiepartijen niet werden overgenomen. Ons restte in deze gevallen niets anders dan tegen die voorstellen te stemmen.

Het zou te ver gaan om een uitputtende opsomming te geven van ons stemgedrag maar enige opvallende voorstellen waar wij op tegen waren:

De forse verhoging van toeristen en forensenbelasting
De verhoging van de onroerend zaakbelasting
Het stopzetten van de logopedie op scholen etc.

Daarnaast zijn we de initiatiefnemers geweest voor de koopzondagen in Ommen en hebben we onder andere voorgesteld om de financiële overschotten in de zorg ook voor de zorg beschikbaar te houden.

De VOV komt graag in contact met de inwoners van de gemeente Ommen en organiseert daarom iedere laatste dinsdag van de maand een politiek café.

Vechtdal Leeft

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

CDA Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Evenmens

Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar.
Al bijna 35 jaar is Evenmens, informele zorg voor elkaar (voorheen Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel) de organisatie in deze regio voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Evenmens, informele zorg voor elkaar heeft tot doel het ondersteunen van mantelzorgers in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat iedere mantelzorger met ondersteuningsvragen waarvoor geen indicatie is, bij Evenmens terecht kan. Ook koppelen we zorgvrijwilligers aan zorgvragers die geen indicatie hebben. Dit veelal met als doel de mantelzorger te ontlasten. Evenmens is een regionale organisatie die in 10 gemeenten in Overijssel werkzaam is.

Evenmens, informele zorg voor elkaar in Ommen.
Evenmens heeft in Ommen de opdracht om zorgvrijwilligers te werven en te koppelen aan zorgvragen van mensen die deze op een andere manier niet geregeld krijgen, of zorgvragen van mantelzorgers die dreigen overbelast te raken. Dit zijn zorgvragen zonder indicatie. Te denken valt aan het houden van gezelschap, samen ergens een kopje koffie drinken, een luisterend oor zijn, samen een eind wandelen of een ander uitstapje maken.
Op deze manier kan eenzaamheid worden voorkomen en kan de mantelzorger even tijd krijgen om eigen dingen te doen, waardoor hij of zij de mantelzorgtaak beter kan volhouden.

Zorgvrijwilligers
Er zijn altijd zorgvrijwilligers nodig, deze vraag neemt alleen maar toe. Dat komt omdat mensen er voor kiezen, en ook door de steeds kleinere rol van de gemeente toe worden gezet, langer thuis te blijven wonen. Dat heeft tot gevolg dat er meer vrijwillige inzet van zorgvrijwilligers wordt gevraagd.

Lijkt het u leuk en zinvol om als zorgvrijwilliger iets voor een ander te betekenen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij praten met u over wat uw wensen zijn en proberen dan een zo goed mogelijke koppeling tot stand te brengen. U krijgt door Evenmens de basiscursus voor zorgvrijwilliger aangeboden en u wordt regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten die door de Evenmens worden georganiseerd. Als u bijvoorbeeld zorgvrijwilliger bent van iemand met dementie, bieden we u themabijeenkomsten aan, waarbij de situatie bij de zorgvrager met ons kan worden besproken en ontvangt u nuttige tips en manieren om verder te gaan. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor het vrijwilligersuitje dat we organiseren om de zorgvrijwilligers te bedanken voor alle inzet die er is geweest.

Spreekuur Ommen
In de gemeente Ommen is er een inloopspreekuur waar u van harte welkom bent. Iedere dinsdag van 9.00 – 11.00 uur is één van de coördinatoren Janny Broekhuis of Miranda Felix aanwezig bij de Caroussel, Van Reeuwijkstraat 5 in Ommen (ingang bibliotheek). U kunt zo binnenlopen, u hoeft geen afspraak te maken.

Wilt u meer informatie, of wilt u zorgvrijwilliger worden? Voor meer informatie kunt u kijken op www.evenmens.nl of telefoonnummer 0548-638830. U kunt Janny of Miranda ook mobiel bereiken:
Janny Broekhuis: 06 – 10 37 31 90
Miranda Felix: 06 – 33 13 79 82

Stichting De Kern

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Stichting Verkeersregelaars Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

De Bargzangers

“De Bargzangers”, een vrijetijdskoor bestaande uit mannen, die zingen hoog in het vaandel hebben staan, met liedjes die voor een ieder prettig in het gehoor liggen.

Bargzangers Uitgaansmarkt Ommen 2018

Lokale Partij Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Logo MFC Carrousel

MFC Carrousel

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Sportrijk Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

RIBWgo

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Saxenburgh Groep

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Zorggroep IJssel Vecht

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Vrijwilligerssteunpunt Ommen

Word ook vrijwilliger! Meld je aan bij Vrijwilligerssteunpunt
Er zijn allerlei organisaties waar vrijwilligers nodig zijn. Denk aan sportverenigingen, een natuurorganisatie, een buurthuis, de peuterspeelzaal en nog veel meer. Op de website van Vrijwilligerssteunpunt Ommen vind je een ruim bestand met vacatures voor vrijwilligers: van kinderwerk tot bestuurswerk en van korte klussen tot taken voor onbepaalde tijd.

Vrijwilligerssteunpunt Ommen is een gemeentelijk steunpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Ommen. Wij dragen bij aan de ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk op lokaal niveau. Gemeente Ommen kent zo’n 5400 mensen die zich met regelmaat vrijwillig inzetten voor anderen. Zij zorgen ervoor dat het mogelijk blijft allerlei voorzieningen in stand te houden. Kortom, vrijwilligers dragen bij aan de rijke diversiteit van de lokale samenleving.

Inschrijven
Schrijf je in als vrijwilliger. Dat kan heel eenvoudig bij Vrijwilligerssteunpunt Ommen. Wij gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Inschrijven kan ook via het formulier op onze website www.vrijwilligerssteunpuntommen.nl .

Op zoek naar vrijwilligers? Ga naar VrijwilligerssteunpuntOmmen.nl
Ben je op zoek naar nieuwe vrijwilligers? Dan ben je bij Vrijwilligerssteunpunt Ommen aan het goede adres. Op onze website www.VrijwilligerssteunpuntOmmen.nl kun je zelf vacatures plaatsen én zoeken in het aanbod van vrijwilligers. Het steunpunt ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk in Ommen. Wij bemiddelen tussen (toekomstige) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen beide partijen actief in hun zoektocht.

Advies nodig?
Je kunt een beroep doen op de expertise van Vrijwilligerssteunpunt Ommen bij het werven van vrijwilligers, vrijwilligersbeleid, stageplaatsen of het verzekeren van vrijwilligers. Daarnaast kun je bij ons informatie krijgen over het werken met vrijwilligers, rechten en plichten van vrijwilligers en vrijwilligersovereenkomsten. Ook vertellen we je graag meer over onze activiteiten zoals Vrijwilligersevenement, NL Doet, Vrijwilligerspluim en Beursvloer.

Vrijwilligerssteunpunt Ommen

Gevestigd in het gemeentehuis Ommen
Chevalleraustraat 2
7731 EE Ommen
Tel: 14 0529 E-mail: vrijwilligerssteunpunt@ommen.nl Website: www.vrijwilligerssteunpuntommen.nl

Openingstijden:
Maandag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Sociaal Ontmoetingscentrum Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Sociaal Ontmoetingscentrum Poster 1
Sociaal Ontmoetingscentrum Poster 2

EHBO Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Logo Cultureel Platform Ommen

Cultuurplatform Ommen

De Stichting Cultuurplatform Ommen heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in Ommen. De leden willen dit doel bereiken door het stimuleren van culturele activiteiten en evenementen, door het bevorderen van de samenwerking en coördinatie tussen culturele organisaties en door het verhogen van de culturele participatie van de burgers.
De Stichting organiseert zelf geen culturele manifestaties.

Het is de bedoeling dat de Stichting als overlegorgaan tussen de verenigingen van de diverse culturele sectoren (muziek, zang en dans, theater, literatuur, beeldende kunsten, beheer van het historisch erfgoed, audiovisuele kunsten). Zij beoogt het algemene nut en heeft geen winstoogmerk.

De werkwijze van de Stichting zal m.i.v. het najaar 2016 worden: twee keer per jaar een platform-overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, waarin de activiteiten geëvalueerd, de knelpunten en kansen gesignaleerd en de plannen voor de nabije toekomst gepresenteerd worden.
Inmiddels zijn de tien bestuursleden van de Stichting ook al bezig in werkgroepen met specifieke doelen als: het opstellen van de cultuuragenda, het organiseren van activiteiten in de Muziekkoepel/Vechtpodium, het adviseren over cultuursubsidies en het uitreiken van cultuurprijzen. In de toekomst zullen daar de coördinatie van regionale en provinciale activiteiten nog bijkomen alsmede het deelnemen aan een organisatie die de promotie van Ommen in toeristisch en recreatief opzicht ten doel heeft.

Uiteraard dienen de culturele plannen gestoeld te zijn op een visie aangaande het gemeentelijke cultuurbeleid. De betreffende ambtelijke afdeling is met het CPO en andere organisaties in overleg getreden om, net als in Hardenberg en andere gemeentes, tot de vaststelling van een cultuurnota te komen. Tot op heden is het cultuurbeleid nog teveel onderdeel van het Sociale Domein – voor wat het aspect participatie betreft zijn daar goede redenen voor maar het culturele leven omvat meer en verdient ook een zelfstandige plek in het gemeentelijk beleid. Via zo’n cultuurnota kan ook duidelijker worden welke plaats de cultuur in Ommen zal krijgen, hoeveel geld ervoor beschikbaar is, welke prioriteiten er moeten gelden en hoe daarbij de verhouding tussen de stad en de buurtschappen zal zijn.

D.E.L. de Boer, voorzitter
L.Boer-Tigelaar, ambtelijk lid

Bibliotheek Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Bibliotheek Ommen

PCOB Protestant Christelijke Ouderenbond Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Sallands Bachkoor

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

Stichting Strijkkwartetten Ommen en de Kunstkring Ommen

KUNSTKRING OMMEN is een vereniging van kunstminnaars die dichtbij huis van "live" klassieke muziek en toneel willen genieten. Het
lidmaatschap staat open voor iedereen.

Zie ook: www.kunstkring-ommen.nl
Tel. inlichtingen
0529-45 75 48
0529-45 52 95
0529-45 26 94

STICHTING STRIJKKWARTETTEN OMMEN E.O. heeft tot doel het bevorderen van kamermuziek door het organiseren van concerten door voornamelijk strijkkwartetten van erkend zeer goede kwaliteit.

Tel. inlichtingen:
0529-45 52 95
0529-45 75 48
0529-45 20 33

Stichting Vechtgenotenhuis

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.

VVD Ommen

U vindt ons op de Uitgaansmarkt 2018 in Ommen.